Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening handlägger gemensamt med ICCs Svenska Nationalkommitté och Fonden för Exportutveckling Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond och delar ut stipendier i enlighet med de statuter och regler som gäller.
Ändamål för ansökan avser praktik vid svensk utlandshandelskammare.
(Sökanden får själv ordna praktikplatsen.)

Ansökan skall vara inlämnad senast 1 april.
En senare omgång utlyses också i höst, då ska ansökan vara inlämnad senast den 15 oktober.

För att söka stipendiet fyll i formuläret på: http://www.exportutveckling.se/ansokan-stipendium/. Dessutom måste uppgifter om beräknade kostnader, betygskopior och/eller intyg om erhållen praktikplats bifogas ansökningen.

Närmare upplysningar om stipendierna finns under: http://www.exportutveckling.se/

Skriv in sökord och tryck på Enter