Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt handelsfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handels- och investeringsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handels- och investeringsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast Business Swedens övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande Business Sweden. Föreningen utser hälften av Business Swedens styrelsemedlemmar, dvs näringslivets representanter. Föreningens utser även hälftens av medlemmarna i representantskapet, det högsta styrande organet för Business Sweden.

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt handelsfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handels- och investeringsfrämjande i Sverige.

Läs mer
De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handels- och investeringsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast Business Swedens övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande Business Sweden. Föreningen utser hälften av Business Swedens styrelsemedlemmar, dvs näringslivets representanter. Föreningens utser även hälftens av medlemmarna i representantskapet, det högsta styrande organet för Business Sweden.

Nyhetsartiklar

Från twitter

Good to meet with Australian ambassador @AusAmbSE Bernard Philip! Update on EU-#Australia trade negotiations, WTO, relations with China and US, as well as brexit.

A true ally for free and sustainable trade!

In case you haven't read it yet! Our Agenda for Free and Sustainable Trade! @Swedishenterp @svenaringsliv

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/internationell-handel/agenda-for-free-and-sustainable-trade_1146920.html

JOIN US!
Make a tour around the world in 80 minutes -with live stops in Australia 🇦🇺 South Africa 🇿🇦 US 🇺🇸 Japan 🇯🇵 Brazil 🇧🇷 Sweden🇸🇪
Views on trade from @keidanren @CNI_br @AusChamber @USChamber @BusinessUnitySA @svenaringsliv
Moderator @SoumayaKeynes

https://www.svensktnaringsliv.se/english/impact-of-the-corona-crisis-on-trade_779233.html

Sverige har närmare 50 000 exporterande företag. I min roll som utrikeshandelsminister är jag ofta på resande fot i vårt land för att träffa de här företagen och ta del av deras innovativa lösningar. Vilka företag tycker du att jag borde träffa i höst? Twittra gärna dina förslag!

Ladda fler tweets

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Box 5501

114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus

Storgatan 19

Stockholm

Org.nr: 802000-1122

 

FÖLJ OSS

 

Privacy Policy

Senast publicerat