Stipendiefonder

Man i kostym samtalar i möte

Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond

Ändamål för ansökan avser här praktik vid svensk utlandshandelskammare.
(Sökanden får själv ordna praktikantplatsen.)

Äldre skolbyggnad sett underifrån

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Barn till utlandssvenskar kan under vissa förutsättningar erhålla stipendium för studier i Sverige eller vid svensk skola i utlandet.
Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades till 50-årsjubileumet av Utrikeshandelsföreningen som utser stipendiefondens styrelse.