Stipendiefonder

Ehrenfr. och Lola Owesens stipendiefond

Ändamål för ansökan avser här praktik vid svensk utlandshandelskammare.
(Sökanden får själv ordna praktikantplatsen.)

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Barn till utlandssvenskar kan under vissa förutsättningar erhålla stipendium för studier i Sverige eller vid svensk skola i utlandet.
Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades till 50-årsjubileumet av Utrikeshandelsföreningen som utser stipendiefondens styrelse.

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Box 5501

114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus

Storgatan 19

Stockholm

Org.nr: 802000-1122

 

FÖLJ OSS

 

Senast publicerat