Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Nyhetsartiklar

Från twitter

Prince Carl-Philip inaugurating the Swedish Pavillon at the #DesignInspire @BodwHK opening the floor for great Swedish companies&designors, @BusinessSweden thx to sponsor @teknikforetagen

Prince Carl-Philip inaugurating the Swedish Pavillon at the #DesignInspire @BodwHK opening the floor for great Swedish companies&designors, @BusinessSweden thx to sponsor @teknikforetagen

Success recipe for investments to northern Sweden: Take things you don’t own (climate...) & make a nice package for investors @Teamsweden meeting @OscarStenstrom

Success recipe for investments to northern Sweden: Take things you don’t own (climate...) & make a nice package for investors @Teamsweden meeting @OscarStenstrom

Succeed through export. Inspiring Swedish companies in Luleå. Obstacles and success recipes: Export networks, long term planning & being awre of cultural differences @svenaringsliv

Succeed through export. Inspiring Swedish companies in Luleå. Obstacles and success recipes: Export networks, long term planning & being awre of cultural differences @svenaringsliv

Effekter av utländska uppköp positiva för sysselsättningen, visar studie från Tillväxtanalys #NäringslivetsExportstrategidag

Effekter av utländska uppköp positiva för sysselsättningen, visar studie från Tillväxtanalys #NäringslivetsExportstrategidag

Viktigt att förbereda företagen i sin internationalisering så att de är riggade för tillväxtmatknaderna enl @OscarStenstrom på Näringslivets Exportstrategidag

Viktigt att förbereda företagen i sin internationalisering så att de är riggade för tillväxtmatknaderna enl @OscarStenstrom på Näringslivets Exportstrategidag

Legal issues big challenge for Swedish companies in the US, says Tomas Norling: How to avoid pitfalls doing business in the US @BusinessSweNA #prv

Legal issues big challenge for Swedish companies in the US, says Tomas Norling: How to avoid pitfalls doing business in the US @BusinessSweNA #prv
Ladda fler tweets

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Box 5501
114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus
Storgatan 19
Stockholm
Org.nr: 802000-1122  

FÖLJ OSS

 

Senast publicerat