Nyheter

En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Mattias Bergman, VD BIL Sweden

Vem är ledamöterna i Utrikeshandelsföreningens styrelse? Hur kom de i kontakt med föreningen och varför engagerar de sig i föreningen? Följ med oss i serien av intervjuer med våra ledamöter. Denna gång lär vi känna Utrikeshandelsföreningens ledamot Mattias Bergman.

Vad jobbar du med i vanliga fall när du inte sitter i Utrikeshandelsföreningens styrelse?

Jag är VD för Mobility Sweden (f.d. Bil Sweden), som är fordonsindustrins branschorganisation där jag bl.a. driver omställningen mot hållbara fordon och allt vad det innebär.

Vad har du gjort tidigare i din karriär?

Har jobbat hela mitt yrkesliv med internationell affärsutveckling, varav 19 år på Exportrådet innan namnbytet till Business Sweden. Har även jobbat på Springtime som var en kommunikationsfirma med ansvar för deras internationella verksamhet. Detta ledde till att jag fick ansvaret för att köpa Saab Automobiles konkursbo där jag sedan blev VD när NEVS bildades

Hur kom du i kontakt med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening?

Under min tid på Exportrådet hade jag ofta rollen att presentera verksamheten för SAU:s styrelse när inte VD kunde delta. När jag tillträdde som VD i min nuvarande roll blev jag tillfrågad av Svenskt Näringsliv om jag ville bidra till styrelsearbetet.

Vad är det som gör att du så gärna vill engagera dig i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsföreningens styrelse?

Svensk fordonsindustri står för ca 15% av den svenska varuexporten och vår bransch är extremt beroende av frihandel så därför är det viktigt att vi även engagerar oss i export och investeringsfrämjandet. Dessutom har jag med min långa bakgrund inom Business Sweden/Exportrådet en rätt bra kännedom om verksamheten och hur den bör utvecklas.

Varför tycker du att export- och investeringsfrämjandet är så viktigt?

Sverige är beroende av sina exportföretag och att vi samtidigt är ett attraktivt land för investeringar. Det handlar indirekt om att utveckla Sverige, vår konkurrenskraft och vår levnadsstandard. Samtidigt spelar svenska företag en viktig roll internationellt med sina värderingar, kvalitetsarbete, synen på hållbarhet mm, så detta är ett viktigt arbete.

Kuriosa om dig själv

Har bott och arbetat i Kina, Sydkorea, Japan och Malaysia under många år där jag bl a lärde mig bergsklättring och att njuta av vandring och cykling i bergen. Har bl a klättrat på Mount Everest.

En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Läs intervjun med vår styrelseledamot Mattias Bergman, VD på BIL Sweden

Nyhet publicerad:
Läs mer

En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Nyhet publicerad:

Läs intervjun med vår styrelseledamot Johan Järtre, IML – Innovativa Mindre Life scienceföretag

Läs mer

En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Nyhet publicerad:

Läs intervjun med vår styrelseledamot Sanna Arnfjorden Wadström, VD för Sinf.

Läs mer

Lyckat årsmöte i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Nyhet publicerad:

Tack till alla talare och deltagare på Utrikeshandelföreningens årsmöte den 30 mars 2022.

Läs mer

Välkommen på årsmöte i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Nyhet publicerad:

onsdagen den 30 mars 2022 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Vi kommer gästas av Krister Nilsson, Annika Rembe och Karl-Henrik Sundström.

Läs mer

Välkommen till Utrikeshandelsföreningen

Allmänna Utrikeshandelsförening, SAU, spelar en viktig roll för att goda förutsättningar skapas för svenska företags handel med omvärlden. Föreningen arbetar för ett effektivare handelsfrämjande men också för att utländska investeringar ska komma Sverige tillgodo på bästa sätt. 

En betydande styrka är att de flesta organisationer och många företag med ett intresse för utrikeshandel och investeringar i Sverige finns representerade bland de omkring 130 medlemmarna i SAU. 

De viktigaste uppgifterna är att vara det samlade näringslivets röst i handels- och investeringsfrämjandefrågor och att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden tillsammans med staten lägga fast Business Swedens övergripande verksamhetsinriktning.

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening? Fyll då i vårt ansökningsformulär här på hemsidan.

Twitter