Vår historia

Ladda hem och läs vår inscannade tryckta broschyr från 2012, 23 sidor i pdf-format.

Innehåll

  • Det var så här det började
  • Det moderna Sverige tar form
  • Med- och motvind för föreningen
  • Världskrig igen och tiden därefter
  • Föreningen får en ny roll
  • Namnbyte som en viktig markering
  • Utrikeshandel ger tilväxt
  • En stark näringslivsröst
  • En verksamhet som vilar på tre ben
Text: Sören Karlsson, Näringslivets informations-Konsult AB
  
Layout: Elin Wigert
   
Tryck: E-Print AB, Stockholm 2012

Ladda hem