Exportföretagens röst genom historien

När Sveriges Allmänna Exportförening bildades 1887 undertecknades den medlemsinbjudan som gick ut till 1000 företag och enskilda personer av ingen mindre än kronprins Gustaf, blivande kung Gustav V. Föreningens uppgift var att informera företag om hur de skulle lyckas med sin export, och att anställa handelsagenter i utlandet.

Under första och andra världskriget utsattes svensk utrikeshandel för stora påfrestningar. Bland annat infördes exportförbud och licenser krävdes för alla export- och importärenden. Föreningen blev då viktigare än någonsin och medverkade i många olika sammanhang för att stötta företagen, och deltog även aktivt i bildandet av internationella handelskammare.

1972 bildades Exportrådet med uppdraget att samla statens och näringslivets handelsfrämjande insatser till en gemensam organisation, som idag går under namnet Business Sweden.

Exportrådet tog över den operationella exportfrämjande verksamheten från Exportföreningen, som nu fick till uppgift att vara hälftenägare till Business Sweden och näringslivets röst i handels- och investeringsfrämjande frågor.

Ladda gärna hem och läs mer om oss i vår inscannade tryckta broschyr från 2012 (23 sidor) i pdf-format

Bild kronprins Gustaf, Kung Gustav V, en förgrundsgestalt vid föreningens tillkomst. Bild ”Made in Sweden”, ett bidrag i en reklamaffisch utlyst av SAU, 1940-talet.

Ladda hem