Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Nyhetsartiklar

Från twitter

CONGRATS Swedish Foreign Trade Association for 130 years of promoting Swedish trade & export says @OscarStenstrm at annual general meeting

CONGRATS Swedish Foreign Trade Association for 130 years of promoting Swedish trade & export says @OscarStenstrm at annual general meeting

I am safe in Stockholm. My heart is with the victims and their families.

Moderating business lunch in Borås with ETON: Succeed through export - Dos & Don'ts @svenaringsliv @BusinessSweden @AlmiFp @foretagarnaVGL

Moderating business lunch in Borås with ETON: Succeed through export - Dos & Don'ts @svenaringsliv @BusinessSweden @AlmiFp @foretagarnaVGL

Do you know or are you yourself a successful Swedish company in Germany? apply now! #företagspriset #företagspriset

Much easier to succeed with international trade if you speak foreign languages. Its all about communicating with other human beings.

Much easier to succeed with international trade if you speak foreign languages. Its all about communicating with other human beings.
World Economic Forum@wef

This is why it's never too late for you to learn a new language https://t.co/ZykJ8PbDA1

Welcome to: Annual general meeting - Swedish Foreign Trade Asscociation 26/4 at 4 pm and listen to @OscarStenstrm https://t.co/Pyu9IAzxLI

Welcome to: Annual general meeting - Swedish Foreign Trade Asscociation 26/4 at 4 pm and listen to @OscarStenstrm  https://t.co/Pyu9IAzxLI
Ladda fler tweets

Skriv in sökord och tryck på Enter