Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Nyhetsartiklar

Från twitter

if companies shall get international, ease administration: Mikael Damberg lanserar förenklingspaket för företag

För att bevara svensk konkurrenskraft behövs en stark svensk exportindustri - stödet för bolagen är avgörande, avslutar Ylva Berg #Almedalen

För att bevara svensk konkurrenskraft behövs en stark svensk exportindustri - stödet för bolagen är avgörande, avslutar Ylva Berg #Almedalen

More cooperation even with nordic countries & consortia important to promote export esp for SME says @JennieCato @eknexport @BusinessSweden

More cooperation even with nordic countries & consortia important to promote export esp for SME says @JennieCato @eknexport @BusinessSweden

EU important for trade & mobility. Social pillar has promising goals but wrong toolkit says Carola Lemne @svenaringsliv #EUiAlmedalen

EU important for trade & mobility. Social pillar has promising goals but wrong toolkit says Carola Lemne @svenaringsliv #EUiAlmedalen

Sweden needs to invest to attract more tourists to Sweden. Take New Zealand as an exampel says @evaostling #almedalsveckan2017 @VISITA_se

Sweden needs to invest to attract more tourists to Sweden. Take New Zealand as an exampel says @evaostling #almedalsveckan2017 @VISITA_se
Ladda fler tweets

Skriv in sökord och tryck på Enter