Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige.

Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

flagga

Senaste nytt

Vaktombyte i föreningen

Efter många år som ansvarig för Utrikeshandelsföreningens verksamhet – och redan flera år på ”övertid” – går Ingvar Krook i pension från tjänsten som verkställande ledamot. Han fortsätter dock [...]

Exporthjälpsguide – här kan du få exporthjälp

Utländska affärer blir allt viktigare för vårt näringsliv. Den svenska marknaden är för liten för många företag och branscher. Samtidigt sparar de utländska konkurrenterna ingen energi här hemma. Aktiva insatser på utlandsmarknaderna är därför ofta avgörande för företagens överlevnad. Det är lika viktigt för Sveriges fortsatta välstånd.

Sverige har emellertid under senare år förlorat marknadsandelar på många marknader ute i världen i förhållande till jämförbara konkurrentländer. Det kan ha många orsaker men det är inget som inte går att ta igen! Många företag har oexploaterade möjligheter därute. Det gäller bara att ta chansen!

De första stegen kan ofta vara svåra och det är inte alltid lätt att hitta rätt. Det finns många aktörer som är villiga att bistå med råd och dåd. Den största är Business Sweden med kontor i över 50 länder. Som framgår av kartan nedan finns det dock många andra, var och en med sina specialiteter.

Under våren kommer regeringen att presentera en ny exportstrategi i syfte att ytterligare förbättra möjligheterna till hjälp för företagens internationalisering.

Ta chansen! Kontakta den organisation som bäst verkar kunna fylla Ditt företags behov. Och gå en ny internationell framtid tillmötes!

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
(privat hälftenägare till Business Sweden tillsammans med staten)