Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Nyhetsartiklar

Från twitter

Interested in receiving a scholarship for a project outside Sweden promoting Swedish export? Apply Before 1st April

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening - S A U - Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

utrikeshandelsforeningen.se

Discussing trade & investments reg Morocco and Sweden with @AminaBouayach Ambassador of Morocco. Thank you also for the excellent tea

Discussing trade & investments reg Morocco and Sweden with @AminaBouayach Ambassador of Morocco. Thank you also for the excellent tea

Keep an eye out for these 8 new #startups moving in to accelerator & incubator @stingsthlm #sthlmtech

Ladda fler tweets

Skriv in sökord och tryck på Enter