Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Nyhetsartiklar

Från twitter

Vad är egentligen #CETA? Faktabaserade frågor och svar från @Kommerskoll https://t.co/gm7KF5INkM https://t.co/Qd6W4rOlpz

Vad är egentligen #CETA? Faktabaserade frågor och svar från @Kommerskoll 
https://t.co/gm7KF5INkM https://t.co/Qd6W4rOlpz
Ladda fler tweets