Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Nyhetsartiklar

Från twitter

@AnnLinde: SME need to see possibilities to export & need to get knowledge how to do it #miljardvallen

@AnnLinde: SME need to see possibilities to export & need to get knowledge how to do it #miljardvallen

MD Sectra T. Kronander: I am entrepreneur because I want to decide not somebody else. @sectraNews #miljardvallen

MD Sectra T. Kronander: I am entrepreneur because I want to decide not somebody else. @sectraNews #miljardvallen

Gudrun Sjödén: Take advantage of experience: Young people see the details, elderly people see the context #miljardvallen @teamswedenSE

Gudrun Sjödén: Take advantage of experience: Young people see the details, elderly people see the context #miljardvallen @teamswedenSE

- När ska du lägga av? Vanligaste och dummaste frågan till entreprenörer. Fråga hur ska du trappa upp? Wester @PdxInteractive #miljardvallen

Swedish design at its best at CES: Svensk design erövrar Las Vegas @happyplugs @idealofsweden @businesssweden

Ladda fler tweets

Skriv in sökord och tryck på Enter