Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Nyhetsartiklar

Från twitter

Day 3 benchmarking NL meeting @RVO_Nederland @VNONCW #TeamswedenNL + roundtable public-private trade promotion @JennieCato @chrisbuijink

Day 3 benchmarking NL meeting @RVO_Nederland @VNONCW #TeamswedenNL + roundtable public-private trade promotion @JennieCato @chrisbuijink

Holland: Komplex men fungerande samverkan mellan det privata och offentliga i exportprogram och strategiska exportplattformar. @HausslingE

Benchmarking the Swedish trade & invest promotion system with the Dutch with @JennieCato. Day 1 in NL about @Iamsterdam invest and @ingnl

Benchmarking the Swedish trade & invest promotion system with the Dutch with @JennieCato. Day 1 in NL  about @Iamsterdam invest and @ingnl

The future lies in India: Business opportunities and IPR. Listening to experts @prv_se @ericsson @BusinessSweIND @Rollingoptics @RobinSukhia

Regarding my last twitter:2/3 of total SME export

New report: SMEs being part of a large group generate 2/3 of exports from Sweden via @nordensk

Ladda fler tweets

Skriv in sökord och tryck på Enter