En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Jennie Cato, Chefsstrateg Teknikföretagen

Jennie Cato, chefsstrateg på Teknikföretagen.

Vem är ledamöterna i Utrikeshandelsföreningens styrelse? Hur kom de i kontakt med föreningen och vad ledde till deras engagemang i föreningen? Det och mycket mer får ni följa under en serie av intervjuer som kommer publiceras framöver på vår hemsida. Den som är först ut i denna rad av intervjuer är Utrikeshandelsföreningens ledamot Jennie Cato, Teknikföretagen.

Vad jobbar du med i vanliga fall när du inte sitter i Utrikeshandelsföreningens styrelse? 

Jag är chefsstrateg på Teknikföretagen, med fokus på näringspolitik.

Vad har du gjort tidigare i din karriär? 

Jag var fram tills nyss enhetschef för Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen. Innan dess var jag ansvarig för internationella bilaterala energi- och klimatsamarbeten på Energimyndigheten, ett arbete starkt kopplat till export- och handelsfrämjande av hållbara tekniklösningar och SME. Jag har också varit strategisk affärsutvecklare på marknadssidan på energikoncernen Fortum, och innan dess projektledare på byggkoncernen Skanska. Jag är civilingenjör i botten.

Hur kom du i kontakt med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Jag ansvarade för att bygga upp handelsområdet på Teknikföretagen, och insåg snabbt att den branschorganisation vars medlemmar står för en dryg tredjedel av svensk export också måste få vara med och påverka handelsfrämjandesystemet i Sverige. I den processen identifierade jag ganska snabbt SAU som en central aktör.

Vad är det som gör att du så gärna vill engagera dig i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsföreningens styrelse? 

SAU är en förening som samlar hela bredden av svenskt näringsliv, och är den privata sektorns röst i handelsfrämjandefrågor, samt hälftenägare till Business Sweden. Det är en oerhört viktig uppgift man har i föreningen, men det är också ett ovärderligt nätverk.

Jag vill vara med och påverka handelsfrämjandet till gagn för svenska teknikföretag, och SAU är en plattform för det.

Varför tycker du att export- och investeringsfrämjandet är så viktigt? 

Sverige är ett land helt beroende av handel med omvärlden. Dagens värdenätverk är globala och komplexa. Svensk teknikindustri står för en stor del av exporten, och det är därför grundläggande att vi har ett handelsfrämjandesystem som effektivt och ändamålsenligt stöttar svensk export och utländska investeringar i Sverige.

Kuriosa om dig själv  Är en skåning i exil. Äger alldeles för många klänningar (men de är iallafall svensk design). Har fått en dikt publicerad i en lyriksamling på 90-talet, på den tiden jag närde drömmar om att bli poet eller konstnär. Blev civilingenjör istället. Men Väg och Vatten är ju i alla fall en allitteration.

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna