Business Sweden: EXPORTTEMPERATUREN STIGER – Exportchefsindex första kvartalet 2021

Exportchefsindex – Business Sweden Första kvartalets Exportchefsindex (EMI) signalerar en tydlig optimism bland exportföretagen i takt med att världsekonomin fortsätter att återhämta sig. EMI ökade från 60,1 sista kvartalet i fjol till 64,9 – den högsta noteringen sedan andra kvartalet 2018.

Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att återhämta sig för tredje kvartalet i rad. EMI ökade med 4,8 enheter till 64,9 första kvartalet, från 60,1 sista kvartalet i fjol.

Ökningen i EMI drivs framför allt av ökningen i delindex för nuläge som steg med 7,9 enheter till 64,2 första kvartalet, från 56,3 föregående kvartal. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade mer måttligt med 1,7 enheter till 65,6.

Till skillnad från föregående mätning föll index för förväntad exportefterfrågan för samtliga regioner utom för Nord- och Sydamerika. Index för Sveriges viktigaste exportmarknad Europa backade något, medan Asien föll tillbaka med 8 enheter. Samtliga regioner ligger dock kvar på höga nivåer.

Index för exportorderstockarna ökade markant med 12,7 enheter till 58,0 första kvartalet, från 45,3 föregående kvartal. Liksom i föregående mätning ökade index för exportförsäljningen i nuläget påtagligt, denna gång med 11,3 enheter till 74,2 – långt över 50-strecket som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Man får gå tillbaka till andra kvartalet 2011 för att hitta en så hög nivå.

Sammantaget kan vi konstatera att första kvartalets mätning signalerar en tydlig optimism bland exportföretagen. Sannolikt bidrar den pågående utrullningen av vaccin världen över till den positiva synen även om oron för virusmutationer har ökat.

Läs och ladda ner analysen för hela översikten på Business Swedens hemsida

Nästa Exportchefsindex publiceras den 12 maj 2021.

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna