Frukostseminarium: Svenska Företag i Afrika – från slavhandel till IT-revolution

Omslag: Svenska företag i Afrika från slavhandel till IT-revolution

När: 1 oktober 2019

Tid: 08.30 – 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00)

Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland

Emil Uddhammar och Peter Stein presenterar sin nyutkomna bok och samtalar med företagen vid ett frukostseminarium som arrangeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Afrika söder om Sahara har flera snabbväxande ekonomier som erbjuder svenska företag nya affärsmöjligheter. Hur är det att vara företagare i Afrika? Vilka är framgångsstrategierna, riskerna och fallgroparna? 

I boken berättas om svenska företag i Afrika från 1600-talet och framåt. Författarna belyser Afrikas ekonomiska möjligheter, men också problem som korruption och politiska risker.

Medverkar gör även:
Oscar Alsén, Medgrundare och VD, Smiling Group
Lina Jorheden, Ansvarig elektrifieringsprogram, Epiroc
Christine Nkulikiyinka, Rwandas ambassadör i Sverige
Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations at Ericsson samt Ordförande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.
Inger Ultvedt, F.d. chef handelsfrämjandet med Afrika på UD och ambassadör

Moderator: Åsa Jarskog, Ordförande i Svensk-Afrikanska Handelskammaren

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Mera om boken som kan köpas på plats:

Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker.

Svenskt företagande har gamla band till i kontinenten. Förbindelserna tog fart i slutet av 1800-talet i och med södra Afrikas industrialisering. År 1907 började Asea leverera gruvutrustning dit, 1946 startade Atlas Copco ett försäljningskontor där. Tetra Pak påbörjade tillverkning av mjölkförpackningar i Kenya 1956. Ericsson har tagit aktiv del i kontinentens IT-revolution. Under senare år har entreprenörer inom sjukvård, fruktimport, och solkraft etablerat sig framgångsrikt. Svenska företag är en del av den utveckling som pågår i Afrika.

Författarna skildrar i sin analyserande intervjubok dagens företagande med svenska bindningar från Kenya till Ghana, från Somaliland till Sydafrika. De belyser också de tidiga handelskontakterna från 1600-talet och framåt på gott och ont. Afrikas historia, möjligheter och problem analyseras också. Allt detta gör denna bok till en viktig källa för kunskap om en del av världen vi behöver lära oss mer om.

Ta del av mer information på förlagets hemsida 

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna