Leif Pagrotsky: nya utmaningar för exportfrämjandet

Talare vid Utrikeshandelsföreningens årsmöte var Business Swedens nye ordförande, tidigare handels- och kulturminister mm. Han beskrev de stora förändringar som sker i världsekonomin och de utmaningar det skapar för exportfrämjandet och Business Sweden.

Förändringarna i ekonomin sker allt snabbare med den digitala tekniken och tjänsteinnehållet ökar. Europa har en svag återhämtning efter tre svaga decennier samtidigt som tillväxten sker i avlägsna och mer svårbearbetade länder.

Detta skapar en anspänning för Sverige och svenskt näringsliv och samtidigt nya förutsättningar och krav för exportfrämjandet. Verksamheten i en organisation som Business Sweden blir spretigare och  mer inriktad på tjänstehandel.

Regeringen har nyligen antagit en ny exportstrategi och fått igenom sina budgetförslag för att förverkliga denna, Business Sweden har fått huvudansvaret för fem huvudområden i denna strategi – ökad närvaro på tillväxtmarknader, och även regionalt i Sverige, informationsinsatser för att öka exportviljan, projekt för att få svenska företag att medverka i de största internationella affärerna och slutligen locka utländska företag att investera i Sverige.

Text: Ingvar Krook

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna