Utrikeshandelsföreningen vill passa på att tipsa om att den 13 oktober kl. 13.00 – 14.20 håller Svenskt Näringsliv webbinariet ”Hur kan vi säkra en öppen och hållbar världshandel?”.

Svenskt Näringslivs handelsagenda är ett inspel till EU-kommissionens pågående arbete med EU:s handelsstrategi, formulerat utifrån företagens perspektiv – det är trots allt företag, inte stater, som handlar.

Hur framtidens handelsstrategi bör se ut diskuteras av Stina Wallström, Director of Regulatory Affairs på Ikea, Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco (tbc), Maria Åsenius, EU-kommissionen, före detta kanslichef hos Cecilia Malmström, Anders Ahnlid, generaldirektör, Kommerskollegium, samt Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv. Inledningstalar gör Krister Nilsson, statssekreterare hos handelsminister Anna Hallberg. Modererar gör Anna Stellinger, chef för internationella frågor och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Ta del av hela inbjudan här…

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Box 5501

114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus

Storgatan 19

Stockholm

Org.nr: 802000-1122

 

FÖLJ OSS

 

Senast publicerat