En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna

Vem är ledamöterna i Utrikeshandelsföreningens styrelse? Hur kom de i kontakt med föreningen och varför engagerar de sig i föreningen? Följ med oss i serien av intervjuer med våra ledamöter. Denna gång lär vi känna Utrikeshandelsföreningens ledamot Daniel Wiberg

Vad jobbar du med i vanliga fall när du inte sitter i Utrikeshandelsföreningens styrelse? 

Jag är chefsekonom på Företagarna och ansvarar för vår närings- och samhällsekonomiska analys och policyutveckling. En stor del av mitt arbete riktar sig mot allmänheten, beslutsfattare och myndigheter i syfte att belysa aktuella frågor ur mindre och växande företagsperspektiv. Strukturomvandling till följd av teknologisk utveckling och globalisering, skapar utmaningar och möjligheter för svenska företag. Det är därför som handels- och investeringsfrämjande är en så viktig del av svensk näringspolitik och konkurrenskraft.

Vad har du gjort tidigare i din karriär? 

Tidigare arbetade jag i finansdepartementet med näringspolitik och finansmarknadsfrågor. Före det var jag forskare i nationalekonomi och studerade bland annat effekterna av ökat institutionellt ägande på den svenska kapitalmarknaden. Företagens investeringsaktivitet, institutionellt ägande och den svenska modellen för ägarstyrning var centrala teman. Entreprenörskap och svenska företags konkurrenskraft är kanske den röda tråden i min karriär, jag brinner verkligen för att förklara och berätta om vikten av detta för välstånd och utveckling.

Hur kom du i kontakt med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening? 

Det är genom Företagarna och vårt arbete för att stärka svenska företags internationalisering och handel som jag kom i kontakt med SAU.

Svenska småföretag ingår allt mer i globala värdekedjor, exempelvis genom att en produkts olika insatsvaror produceras i olika länder. För Sveriges del innebär det att svenska företag måste både kunna exportera och importera i högre grad för att stärka vår konkurrenskraft. För mindre företag är internationalisering ett stort steg och ett offentligt internationaliseringsfrämjande bör fokusera på att få fler att våga ta detta steg.

Vad är det som gör att du så gärna vill engagera dig i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsföreningens styrelse? 

Vårt välstånd är beroende av våra svenska företags deltagande i export och import genom de internationella marknaderna. Den samlade varu- och tjänsteexporten motsvarar hälften av Sveriges BNP. Samtidigt finns en stor outnyttjad exportpotential i de mindre och växande företagen. Småföretagens situation och förutsättningar behöver därför vara i fokus för exportfrämjandet.

Det är också en viktig pedagogisk uppgift att förtydliga varför internationell handel och investeringar har en så stor betydelse för mindre och växande företag i Sverige, även om de inte alltid själva är aktiva på den internationella marknaden.

Varför tycker du att export- och investeringsfrämjandet är så viktigt? 

Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga länder att driva företag i, men världen blir allt mer globaliserad och relativt sett har svenska den svenska ekonomin tappat konkurrenskraft. Jag vill bidra till att vända den utvecklingen. Jag är övertygad om att svenska företag kan stärkas genom konkurrenskraftig näringspolitik och ett ännu effektivare främjandesystem.

Kuriosa om dig själv 

Jag är väldigt historieintresserad, men det är kanske inte en hemlighet för de som har träffat mig. Jag brukar lätt halka in på historiska anekdoter. När jag var ung arbetade jag som museilärare och guide på en rad slott och museum runt om i Stockholm. Det är bara att säga till så bjuder jag gärna på en historisk rundvandring!

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna