En styrelse för handelsfrämjande uppdrag

Charlotte Kalin, Make Trade

Vem är ledamöterna i Utrikeshandelsföreningens styrelse? Hur kom de i kontakt med föreningen och varför engagerar de sig i föreningen? Följ med oss i serien av intervjuer med våra ledamöter. Denna gång lär vi känna Utrikeshandelsföreningens ledamot Charlotte Kalin.

Vad jobbar du med i vanliga fall när du inte sitter i Utrikeshandelsföreningens styrelse?

Jag driver föreningen Make Trade och den internationella konsultplattformen Sweden on the Go, med snart över 140 internationella kvalitetssäkrade konsulter på plats över hela världen redo att hjälpa små och medelstora företag expandera. Jag är också engagerad i ett globalt nätverk, IWEC, som stöttar ägarledda kvinnliga företagare att satsa internationellt. 

Vad har du gjort tidigare i din karriär?

Jag har en lång bakgrund från att jobba med internationella frågor för näringslivet. Jag har bland annat varit internationellt ansvarig på Svenskt Näringsliv, EU ansvarig för Transatlantic Business Dialog och internationell chef på Stockholms Handelskammare. Jag grundade sedan, tillsammans med flera handelskamrar, Chamber Trade Sweden som jag drev i många år, med fokus på att stärka företagandet i utvecklingsländer bland annat i samarbete med Sida. Det var en fantastisk förmån att få leda projekt i ett 16-tal länder i Afrika, Irak, Pakistan och Indonesien. Vi gjorde bland annat en särskild satsning på kvinnors företagande som gjorde stora avtryck.

Hur kom du i kontakt med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening?

Jag har under mina många år från Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare haft bra koll på handelsfrämjandefrågorna och SAU. Jag har suttit i styrelsen för SAU sedan min tid på handelskamrarna, men sitter numera där i personlig kapacitet.

Vad är det som gör att du så gärna vill engagera dig i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsföreningens styrelse?

Ju mer jag lärt mig om hur handels- och investeringsfrämjandefrågorna bedrivs också i andra länder, desto mer tror jag att det är viktigt att reformera det svenska systemet från grunden. Detta är en viktig drivkraft bakom varför jag fortsätter att engagera mig i SAU.

Sveriges tillväxt och framtid bygger på att vi har privata företag som växer och bedriver internationell handel, och att vi kan attrahera företag och kompetens till vårt land. ”Make Trade not War” har blivit lite av mitt eget motto. De senaste årens utveckling har visat hur lätt det är för politiken att rasera frihandeln och förstöra långvariga affärsförbindelser och Covid-krisen har spätt på detta ytterligare. Det gäller att vara på frontlinjen och värna om den internationella handeln. Jag ser SAU som en viktig organisation att göra detta genom.

Varför tycker du att export- och investeringsfrämjandet är så viktigt?

Utan handel och investeringar stannar Sverige. Det finns mycket mer man skulle kunna göra både på den statliga och privata sidan.

Vi, det vill säga alla skattebetalare i Sverige, lägger stora resurser på smörjmedel som ska hjälpa företagen lyckas internationellt och locka investeringar till Sverige. Det handlar inte bara om Business Sweden utan också en rad aktörer såsom Almi, RISE, inkubatorer och science parks, branschkluster, Regionerna och Kommunerna med flera som går runt på offentliga medel. De privata näringslivsorganisationerna är tyvärr inte särskilt operativt engagerade i handels- och investeringsfrämjandet utan arbetar mest med policyfrågor och politisk påverkan. Vi skulle få ett mycket kraftfullare främjande om systemet reformerades i grunden så att staten och privata näringslivsorganisationer jobbade tillsammans här. Det finns en rad olika intressanta modeller att titta på från Danmark, Tyskland, Schweiz, USA, Nya Zeeland med fler.   

Jag tror också att man inte ska stirra sig blind på exporten. Med digitaliseringen och tjänstefieringen av industrin förändras viktiga delar av vår handel i grunden. För den producerande industrin i Sverige spelar dessutom importen en avgörande strategisk roll vilket vi inte minst erfarit under Covid-krisen, då underleveranser stoppats och riskerat försena exporten.

Kuriosa om dig själv

På ålderns höst har jag fått en hemlig passion – jag går och tar sånglektioner och lär mig att sjunga opera. Bland det roligaste jag gjort, men inte så uppskattat hemma när jag övar.

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna