Frukostseminarium: Mer standardisering och ackreditering gynnar svenskt export

Den 18 april bjöd Utrikeshandelsföreningen tillsammans med Swedac och SIS, Swedish Standards Institute in till ett seminarium för att diskutera hur svenska företag kan öka exporten genom ackreditering och standardisering. Deltog gjorde aktörer från näringslivet, exportfrämjande/ branschorganisationer samt myndigheter. Panelen, bestående av Swedac, SIS, Scania och Teknikföretagen, konstaterade bland annat att kvalitetsinfrastruktursystem såsom ackreditering och standardisering är nyckelfaktorer för att svenska företag ska kunna konkurrera på lika villkor inom den globala handeln, vilket leder till förenklat marknadstillträde och ökade exportmöjligheter.

”Minskad standardisering och ackreditering skulle leda till fler tester för en produkt på olika marknader, vilket är kostsamt för företag” – det säger Lina Orbéus, Head of Corporate Standards på Scania. SIS betonade även vikten av att företag är med och deltar aktivt i standardiseringsarbetet för att påverka utformningen av internationella standarder, för att ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att bedriva utrikeshandel. Detta kan även främjas genom att Sverige ansvarar för strategiskt viktiga sekretariat inom den internationella standardiseringen, vilket även pekas ut i Sveriges exportstrategi.

Läs mer om vikten av ackreditering och standardisering i rapporten Starkare Sverige med öppna system, som Swedac har tagit fram i samarbete med bl a Standardiseringsförbundet på uppdrag av regeringen via länken nedan:

http://www.regeringen.se/497c4f/contentassets/b3312868cd1d49b9b47e641bcd4602f1/starkare-sverige-med-oppna-system.pdf

 

 

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna