Inbjudan frukostseminarium: Ökad export via ackreditering och standardisering

När: 18 april 2018
Tid: 08.30 – 09.30 (frukost serveras fr. kl. 08.00)
Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland

Varmt välkomna till vårt frukostseminarium på Näringslivets Hus där Utrikeshandelföreningen tillsammans med Swedac och SIS bjuder in till en sammankomst för att belysa hur svenska företag kan öka exporten genom ackreditering och standardisering.

Regeringen gav Swedac i uppdrag att utvärdera ackrediteringens och standardiseringens påverkan på varuexporten, ett uppdrag som idag är slutfört. Lärdomarna från rapporten är väl värda att uppmärksamma. Dock är tillämpningen av verktygen inte så väl kända.

Svenska företags deltagande och helst ledarskap i standardiseringsarbete är avgörande för att underlätta tillträde för varor och tjänster på nya marknader.  SIS kommer berätta om hur företag kan engageras i ökad utsträckning i sådant arbete.

Ackrediteringens syfte är att säkerställa att bedömning av överensstämmelse genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, med rätt kompetens av oberoende aktörer. Rätt tillämpning av ackreditering och bedömning av överensstämmelse skapar förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, samt ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis konkurrens.

Företag som engagerat sig i ackreditering och standardisering upplever stora fördelar och möjligheter till utveckling, ofta blir företagens erfarenheter ett direkt bidrag till standardiseringsarbetet.

Medverkar gör:
Peter Kronvall Utredare SWEDAC
Camilla Åberg Chef Internationella relationer och bevakning, Swedish Standards Institute
Lina Orbéus Head of Corporate Standards, SCANIA

Emanuel Badehi Kullander Handelspolitik och Standardisering, Teknikföretagen

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna