På toppen av Innovationsfjället – Sveriges Innovationsriksdag 2016

Bild av Martina Huber/Regeringskansliet

Sveriges Innovationsriksdag är en av de största nationella mötesplatserna för innovationsbaserad näringslivsutveckling. För sjätte året i rad samlas centrala aktörer för att nätverka, samverka och påverka svensk innovation på lokal, regional och internationell nivå. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare.

Swedish Incubators and Science Parks är huvudarrangörer för Sveriges Innovationsriksdag och bland konferensens strategiska medarrangörer är Kungl. Ingenjörvetenskapsakademien, Boston Consulting Group, Business Sweden, regeringens nationella innovationsråd, med fler. Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks och ledamot i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, ser mycket lovande på årets konferens:

”- I år är temat attraktionskraft och Internationalisering – ett mycket aktuellt och angeläget område. Det finns en stor potential i att kommunicera Sveriges attraktionskraft mer samt stimulera fler svenska företag att driva utrikeshandel. Dessutom hänger båda perspektiven ihop, attraktion av investeringar, etableringar och forskningssamverkan stimulerar och driver svenska företags export, säger Magnus Lundin, samt fortsätter ”Ambitionen är att tillsammans med konferensdeltagarna arbeta fram en handlingsplan för Sveriges attraktionskraft och internationalisering. Varmt välkomna att delta i denna aktuella och deltagardrivna konferensen!

Med Peak Innovation och Mid Sweden Science Park som årets medarrangörer går 2016 års innovationsriksdag under tema Attraktionskraft & Internationalisering och äger passande nog rum i en av Sveriges mest inspirerande miljöer – Åre. Gäster och deltagare kommer få möjligheten att uppleva Åres särskilda dragningskraft och inspireras av destinationens framgångar inom turism, outdoor och sport som lockar internationella besökare året om.

Innovationsriksdagen smygstartar därför under måndagen med studiebesök i några av Sveriges unika forsknings- och innovationsmiljöer.

Under tisdagen inleds Sveriges Innovationsriksdag officiellt med intressanta gäster och tunga namn, som bjuds upp på scen för paneldiskussioner och fördjupade analyser kring svensk attraktionskraft och exportförmåga. Vi ser mycket fram emot detta och spännande nätverkande som avrundas med den traditionsenliga middagen och underhållning under tisdagskvällen.

Under onsdagen går vi från tanke till handling genom att konkretisera de samlade insikterna. Genom skräddarsydda workshops utformar en gemensam handlingsplan för Sverige. Denna kommer att överlämnas till regeringens innovationsråd under eftermiddagen för att sedan diskuteras under en politikerdebatt på scen. Framtiden skapas här och nu.

Läs mer och anmäl dig på på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Delta i diskussionen via #SIR16 respektive #innovateswe

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna