Vad betyder avtalet CETA för dig?

Den 15 februari röstade Europaparlamentet för frihandelsavtalet CETA. Avtalet innebär ökade möjligheter för handelsutbytet mellan EU och Kanada tack vare kraftigt reducerade tullavgifter och dämpade tekniska handelshinder. Genom en eliminering på 98% av befintliga tullavgifter förväntas exporten från EU till Kanada öka markant. Dessutom kan CETA sätta en framgångsrik grund för EU att stå på vid potentiella framtida förhandlingar av handelsavtal med externa parter.

Trots att Europaparlamentet har röstat för återstår omröstningen i Kanadas parlament och dessutom ska EU:s medlemsländer ratificera förslaget. Om dessa procedurer går i lås förväntas avtalet träda ikraft och börja implementeras i april 2017.

Om du vill läsa mer om CETA:

  • Kommerskollegium svarar på frågor om CETA här.
  • Business Swedens verksamhet i Kanada läser du om här.
  • På EU-Kommissionens hemsida kan du följa hela händelseförloppen, det gör du här.

Bild: https://www.bbc.com/news/world-europe-38991597

Dela detta inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inläggsnavigering

Senaste artiklarna