På bilden: Ordförande Utrikeshandelsföreningen Ulf Pehrsson och gästtalare Niklas Nordström, ordförande Business Sweden

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening höll den 27e mars 2018 stämma och årsmöte i Näringslivets hus. Under årsmötet visades delar av filmen ”The Riddle of Sweden”, en marknadsföringsfilm om Sverige från 1963 som fokuserar på hur framgångsrikt Sverige redan var då och om svenska produkter som exporterades till hela världen. Filmen regisserades av Gösta Werner på uppdrag av dåvarande Exportföreningen, nuvarande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Niklas Nordström, Ordförande, Business Sweden och Ordförande i Kommunstyrelsen Luleå pratade om Sveriges handels- och investeringsfrämjande. Han talade dels om hur år 2017 på många sätt varit ett rekordår vad gäller svensk export samt vikten i att vi förstår och fokuserar på arbetet med tillväxtmarknader framöver. Det diskuterades även hur Business Swedens samarbete med det offentliga- och privata främjandet ser ut. Där Business Sweden i viss mån redan idag samarbetar med privata underkonsulter eftersom det är viktigt att använda de bästa. Efter avslutat årsmöte hölls ett mingel där ett livligt samtal om utrikeshandel och Sverige år 1963 och idag kunde fortsätta.

 

 

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Box 5501
114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus
Storgatan 19
Stockholm
Org.nr: 802000-1122 

FÖLJ OSS

 
Privacy Policy

Senast publicerat