NYTT DATUM: Frukostseminarium 25 januari – Kina och Frihandel – verklighet, illusion eller någonstans mittemellan?

NYTT DATUM: Frukostseminarium 25 januari – Kina och Frihandel – verklighet, illusion eller någonstans mittemellan?

Sverige och Kina har en lång handelstradition som sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet. Idag visar statistiken på ett svenskt handelsöverskott gentemot Kina där den svenska exporten ökade med 33 procent 2017 och med 16 procent första halvåret i år. Kina är nu Sveriges åttonde största handelspartner globalt och överlägset största i Asien. På plats i Kina finns drygt 600 svenska företag.

Datum: 25 januari 2019
Tid: Kl. 08.00 – 10.00, registrering och frukost från kl. 07.45
Var: Lokal Gotland, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Sweden-China Trade Council och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening bjuder in till frukostmöte i Stockholm den 25 januari.

I januari 2017 äntrade Xi Jinping scenen på Världsekonomiskt forum i Davos och förklarade Kinas ställning som frihandelsnation. Några månader senare bjöds omvärlden in till den största importmässan i världshistorien i Shanghai i november 2018 för att ytterligare understryka ett öppnare Kina.

Hur väl stämmer den bilden överens med svenska och utländska företags erfarenheter på plats i Kina? Hur påverkas relationerna mellan Kina och EU, och därmed även Sverige, i handelskriget mellan USA och Kina?

Välkommen till ett högintressant frukostmöte med:

Mats Harborn, ordförande i European Union Chamber of Commerce in China och Scanias strategichef i Kina och Frédéric Cho, vice ordförande i Sweden-China Trade Council och grundare, Frédéric Cho Advisory AB.

Medverkar gör även Jakob Kiefer, Sveriges CSR-ambassadör och tidigare ansvarig för den ekonomiska sektionen vid ambassaden i Peking samt en panel bestående av bland andra Daniel Badman, Head of Public Affairs, Stora Enso.

Frukostseminariet kommer hållas på engelska och är kostnadsfritt. Vänligen notera att anmälan är bindande per sista anmälningsdatum 18 januari 2019. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr.

Anmäl dig här

 

 

Kortfilm: Första året med CETA – se intervju med Adam Brånby, styrelseledamot Utrikeshandelsföreningen

Kortfilm: Första året med CETA – se intervju med Adam Brånby, styrelseledamot Utrikeshandelsföreningen

För drygt ett år sedan,  21 september 2017,  trädde EU frihandelsavtalet CETA med Kanada provisoriskt

Business Europe har tagit fram en kort film där SME företag beskriver vad CETA avtalet innebär för dom. Bl.a. intervjuas Utrikeshandelföreningens styrelseledamot Adam Brånby, Woolpower, som bekräftar hur mycket lättare det blivit att exportera till Kanada och hur kostnaderna minskat.

Till filmen ”First year of CETA” 1min 24sek

Dags att söka stipendium i Owesens Stipendiefond

Dags att söka stipendium i Owesens Stipendiefond

Fram till den 15 oktober 2018 finns det möjligheten att söka ett stipendium för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export.

Även praktikant/trainee vid svensk handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt att genomföras under praktikanttiden.  Stipendierna hanteras genom Fonden För Exportutveckling. Mer information om villkoren och ansökan finns här

Frukostseminarium: Mer standardisering och ackreditering gynnar svenskt export

Frukostseminarium: Mer standardisering och ackreditering gynnar svenskt export

Den 18 april bjöd Utrikeshandelsföreningen tillsammans med Swedac och SIS, Swedish Standards Institute in till ett seminarium för att diskutera hur svenska företag kan öka exporten genom ackreditering och standardisering. Deltog gjorde aktörer från näringslivet, exportfrämjande/ branschorganisationer samt myndigheter. Panelen, bestående av Swedac, SIS, Scania och Teknikföretagen, konstaterade bland annat att kvalitetsinfrastruktursystem såsom ackreditering och standardisering är nyckelfaktorer för att svenska företag ska kunna konkurrera på lika villkor inom den globala handeln, vilket leder till förenklat marknadstillträde och ökade exportmöjligheter.

”Minskad standardisering och ackreditering skulle leda till fler tester för en produkt på olika marknader, vilket är kostsamt för företag” – det säger Lina Orbéus, Head of Corporate Standards på Scania. SIS betonade även vikten av att företag är med och deltar aktivt i standardiseringsarbetet för att påverka utformningen av internationella standarder, för att ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att bedriva utrikeshandel. Detta kan även främjas genom att Sverige ansvarar för strategiskt viktiga sekretariat inom den internationella standardiseringen, vilket även pekas ut i Sveriges exportstrategi.

Läs mer om vikten av ackreditering och standardisering i rapporten Starkare Sverige med öppna system, som Swedac har tagit fram i samarbete med bl a Standardiseringsförbundet på uppdrag av regeringen via länken nedan:

http://www.regeringen.se/497c4f/contentassets/b3312868cd1d49b9b47e641bcd4602f1/starkare-sverige-med-oppna-system.pdf

 

 

Inbjudan frukostseminarium: Ökad export via ackreditering och standardisering

Inbjudan frukostseminarium: Ökad export via ackreditering och standardisering

När: 18 april 2018
Tid: 08.30 – 09.30 (frukost serveras fr. kl. 08.00)
Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland

Varmt välkomna till vårt frukostseminarium på Näringslivets Hus där Utrikeshandelföreningen tillsammans med Swedac och SIS bjuder in till en sammankomst för att belysa hur svenska företag kan öka exporten genom ackreditering och standardisering.

Regeringen gav Swedac i uppdrag att utvärdera ackrediteringens och standardiseringens påverkan på varuexporten, ett uppdrag som idag är slutfört. Lärdomarna från rapporten är väl värda att uppmärksamma. Dock är tillämpningen av verktygen inte så väl kända.

Svenska företags deltagande och helst ledarskap i standardiseringsarbete är avgörande för att underlätta tillträde för varor och tjänster på nya marknader.  SIS kommer berätta om hur företag kan engageras i ökad utsträckning i sådant arbete.

Ackrediteringens syfte är att säkerställa att bedömning av överensstämmelse genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, med rätt kompetens av oberoende aktörer. Rätt tillämpning av ackreditering och bedömning av överensstämmelse skapar förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, samt ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis konkurrens.

Företag som engagerat sig i ackreditering och standardisering upplever stora fördelar och möjligheter till utveckling, ofta blir företagens erfarenheter ett direkt bidrag till standardiseringsarbetet.

Medverkar gör:
Peter Kronvall Utredare SWEDAC
Camilla Åberg Chef Internationella relationer och bevakning, Swedish Standards Institute
Lina Orbéus Head of Corporate Standards, SCANIA

Emanuel Badehi Kullander Handelspolitik och Standardisering, Teknikföretagen

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Box 5501
114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus
Storgatan 19
Stockholm
Org.nr: 802000-1122 

FÖLJ OSS

 
Privacy Policy

Senast publicerat