Frukostseminarium: Svenska Företag i Afrika – från slavhandel till IT-revolution

Frukostseminarium: Svenska Företag i Afrika – från slavhandel till IT-revolution

När: 1 oktober 2019

Tid: 08.30 – 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00)

Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland

Emil Uddhammar och Peter Stein presenterar sin nyutkomna bok och samtalar med företagen vid ett frukostseminarium som arrangeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Afrika söder om Sahara har flera snabbväxande ekonomier som erbjuder svenska företag nya affärsmöjligheter. Hur är det att vara företagare i Afrika? Vilka är framgångsstrategierna, riskerna och fallgroparna? 

I boken berättas om svenska företag i Afrika från 1600-talet och framåt. Författarna belyser Afrikas ekonomiska möjligheter, men också problem som korruption och politiska risker.

Medverkar gör även:
Oscar Alsén, Medgrundare och VD, Smiling Group
Lina Jorheden, Ansvarig elektrifieringsprogram, Epiroc
Christine Nkulikiyinka, Rwandas ambassadör i Sverige
Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations at Ericsson samt Ordförande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.
Inger Ultvedt, F.d. chef handelsfrämjandet med Afrika på UD och ambassadör

Moderator: Åsa Jarskog, Ordförande i Svensk-Afrikanska Handelskammaren

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Mera om boken som kan köpas på plats:

Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker.

Svenskt företagande har gamla band till i kontinenten. Förbindelserna tog fart i slutet av 1800-talet i och med södra Afrikas industrialisering. År 1907 började Asea leverera gruvutrustning dit, 1946 startade Atlas Copco ett försäljningskontor där. Tetra Pak påbörjade tillverkning av mjölkförpackningar i Kenya 1956. Ericsson har tagit aktiv del i kontinentens IT-revolution. Under senare år har entreprenörer inom sjukvård, fruktimport, och solkraft etablerat sig framgångsrikt. Svenska företag är en del av den utveckling som pågår i Afrika.

Författarna skildrar i sin analyserande intervjubok dagens företagande med svenska bindningar från Kenya till Ghana, från Somaliland till Sydafrika. De belyser också de tidiga handelskontakterna från 1600-talet och framåt på gott och ont. Afrikas historia, möjligheter och problem analyseras också. Allt detta gör denna bok till en viktig källa för kunskap om en del av världen vi behöver lära oss mer om.

Ta del av mer information på förlagets hemsida 

19 juni frukostseminarium: Export till USA – marknaden, affärsklimatet och immateriella tillgångar

19 juni frukostseminarium: Export till USA – marknaden, affärsklimatet och immateriella tillgångar

Välkommen till en fullmatad morgon där Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Patent- och registreringsverket bjuder in till frukost med fokus på immateriella tillgångar och export till USA.

När: 19 juni 2019

Tid: 08.30 – 10.00 (frukost fr. kl. 08.00)

Var: PRV, Vallhallavägen 136, Stockholm 

Immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar utgör centrala frågor i utrikeshandeln. Men hur lyckas man med sina immateriella tillgångar i en exportkontext?

Program:

  • Immateriella tillgångar vid internationalisering, Christin Wendel, PRV
  • Steps to Export, Sven Sievers, BusinessSweden
  • Förutsättningar och affärsklimat, Olof Hällerman, BusinessSweden
  • Säkra immateriella rättigheter vid export, Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv
  • Frukostseminariet riktar sig till dig som exporterar till USA eller är på väg att hitta din marknad i USA. Företagare, rådgivare och exportfrämjare, alla är välkomna.

Sista dag för anmälan 14 juni 2019

 

Anmäl dig här

Utrikeshandelsföreningen och Make Trade tar sig an Import

Utrikeshandelsföreningen och Make Trade tar sig an Import

Importen, vilken roll spelar den för Sverige och företagen och vilka frågor är viktiga att ha koll på när du importerar? Den 22 maj höll SAU och Make Trade ett gemensamt frukostseminarium om import. En rad företag och experter gav sina perspektiv på de frågor man bör ha koll på.

Frukostseminariet inleddes med en redogörelse om importens betydelse för den svenska industrins förädling och export, därefter fick åhörarna lyssna till de större och mindre företagens framgångar och motgångar, hur importen är avgörande när man driver ett eget mindre företag. Andra av de frågeställningar som behandlades var avtalsskrivning samt hur hanterar man tullar regler, moms och intrastatrapportering beroende av intern EU handel eller ej.

Avslutningsvis fick deltagarna ta del och lyssna till förslag hur staten skulle kunna arbeta mer strategiskt med importfrämjandet.

Inom kort kommer Make Trade att släppa en digital Importhandbok där flera av talarna på seminariet medverkar som författare. Handboken kommer att vara till stor hjälp för framförallt de mindre företagen tror Charlotte Kalin, ansvarig på Make Trade.

Frukostseminarium: Importen – Vilken roll spelar den för Sverige och företagen? Vilka frågor är viktiga att ha koll på som företag och importör?

Frukostseminarium: Importen – Vilken roll spelar den för Sverige och företagen? Vilka frågor är viktiga att ha koll på som företag och importör?

Den 22 maj kl. 08.00 bjuder Utrikeshandelsföreningen och Make Trade in till ett frukostseminarium på Näringslivets Hus om importens roll för Sverige och företagen.

Vi tror att Sverige måste jobba mer strategiskt med import som en del av handelsfrämjandet. Importen spelar en avgörande roll för många företags verksamhet, men diskuteras sällan på strategisk nivå i företaget. Många nystartade företag saknar dessutom någon att vända sig till för att få hjälp med de praktiska vardagsproblemen kring import. Make Trade har därför tagit fram en digital importhandbok som de kommer att berätta om på seminariet.

Medverkar gör:
Jennie Cato, Teknikföretagen
Charlotta Sandahl, Agility
Ulf Djurberg, Setterwalls
Johan Ohlsson, Regin
Nathalie Aldana, Nathalies Direct Trade
Pernilla Stålhane, Pallmax
Julian Sievers, Kommerskollegium
Daniel Blockert, Utrikesdepartementet

Moderator: Charlotte Kalin, Make Trade

Seminariet är kostnadsfritt

Välkomna!

Anmäl dig här

Inbjudan Årsmöte i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Inbjudan Årsmöte i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Välkomna till årsmötet 2019 i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

onsdagen den 27 mars kl. 15.00 – 16.00 med efterföljande mingel i lokal Wallenbergaren, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

På årsmötet gästas vi av Niklas Johansson, statssekreterare hos Anne Linde, som talar om Sveriges framtida handels- och investeringsfrämjande.

Vi avslutar årsmötet med mingel i Ljusgården på Näringslivets Hus.

Med vänlig hälsning,

Eva Häussling, verkställande ledamot

Anmälan

Dags att söka stipendium i Owesens Stipendiefond

Dags att söka stipendium i Owesens Stipendiefond

Fram till den 1 april 2019 finns det möjligheten att söka ett stipendium för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export.

Även praktikant/trainee vid svensk handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt att genomföras under praktikanttiden.  Stipendierna hanteras genom Fonden För Exportutveckling. Mer information om villkoren och ansökan finns här

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Box 5501

114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus

Storgatan 19

Stockholm

Org.nr: 802000-1122

 

FÖLJ OSS

 

Senast publicerat