Kortfilm: Första året med CETA – se intervju med Adam Brånby, styrelseledamot Utrikeshandelsföreningen

Kortfilm: Första året med CETA – se intervju med Adam Brånby, styrelseledamot Utrikeshandelsföreningen

För drygt ett år sedan,  21 september 2017,  trädde EU frihandelsavtalet CETA med Kanada provisoriskt

Business Europe har tagit fram en kort film där SME företag beskriver vad CETA avtalet innebär för dom. Bl.a. intervjuas Utrikeshandelföreningens styrelseledamot Adam Brånby, Woolpower, som bekräftar hur mycket lättare det blivit att exportera till Kanada och hur kostnaderna minskat.

Till filmen ”First year of CETA” 1min 24sek

Dags att söka stipendium i Owesens Stipendiefond

Dags att söka stipendium i Owesens Stipendiefond

Fram till den 15 oktober 2018 finns det möjligheten att söka ett stipendium för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export.

Även praktikant/trainee vid svensk handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt att genomföras under praktikanttiden.  Stipendierna hanteras genom Fonden För Exportutveckling. Mer information om villkoren och ansökan finns här

Frukostseminarium: Mer standardisering och ackreditering gynnar svenskt export

Frukostseminarium: Mer standardisering och ackreditering gynnar svenskt export

Den 18 april bjöd Utrikeshandelsföreningen tillsammans med Swedac och SIS, Swedish Standards Institute in till ett seminarium för att diskutera hur svenska företag kan öka exporten genom ackreditering och standardisering. Deltog gjorde aktörer från näringslivet, exportfrämjande/ branschorganisationer samt myndigheter. Panelen, bestående av Swedac, SIS, Scania och Teknikföretagen, konstaterade bland annat att kvalitetsinfrastruktursystem såsom ackreditering och standardisering är nyckelfaktorer för att svenska företag ska kunna konkurrera på lika villkor inom den globala handeln, vilket leder till förenklat marknadstillträde och ökade exportmöjligheter.

”Minskad standardisering och ackreditering skulle leda till fler tester för en produkt på olika marknader, vilket är kostsamt för företag” – det säger Lina Orbéus, Head of Corporate Standards på Scania. SIS betonade även vikten av att företag är med och deltar aktivt i standardiseringsarbetet för att påverka utformningen av internationella standarder, för att ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att bedriva utrikeshandel. Detta kan även främjas genom att Sverige ansvarar för strategiskt viktiga sekretariat inom den internationella standardiseringen, vilket även pekas ut i Sveriges exportstrategi.

Läs mer om vikten av ackreditering och standardisering i rapporten Starkare Sverige med öppna system, som Swedac har tagit fram i samarbete med bl a Standardiseringsförbundet på uppdrag av regeringen via länken nedan:

http://www.regeringen.se/497c4f/contentassets/b3312868cd1d49b9b47e641bcd4602f1/starkare-sverige-med-oppna-system.pdf

 

 

Inbjudan frukostseminarium: Ökad export via ackreditering och standardisering

Inbjudan frukostseminarium: Ökad export via ackreditering och standardisering

När: 18 april 2018
Tid: 08.30 – 09.30 (frukost serveras fr. kl. 08.00)
Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland

Varmt välkomna till vårt frukostseminarium på Näringslivets Hus där Utrikeshandelföreningen tillsammans med Swedac och SIS bjuder in till en sammankomst för att belysa hur svenska företag kan öka exporten genom ackreditering och standardisering.

Regeringen gav Swedac i uppdrag att utvärdera ackrediteringens och standardiseringens påverkan på varuexporten, ett uppdrag som idag är slutfört. Lärdomarna från rapporten är väl värda att uppmärksamma. Dock är tillämpningen av verktygen inte så väl kända.

Svenska företags deltagande och helst ledarskap i standardiseringsarbete är avgörande för att underlätta tillträde för varor och tjänster på nya marknader.  SIS kommer berätta om hur företag kan engageras i ökad utsträckning i sådant arbete.

Ackrediteringens syfte är att säkerställa att bedömning av överensstämmelse genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, med rätt kompetens av oberoende aktörer. Rätt tillämpning av ackreditering och bedömning av överensstämmelse skapar förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, samt ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis konkurrens.

Företag som engagerat sig i ackreditering och standardisering upplever stora fördelar och möjligheter till utveckling, ofta blir företagens erfarenheter ett direkt bidrag till standardiseringsarbetet.

Medverkar gör:
Peter Kronvall Utredare SWEDAC
Camilla Åberg Chef Internationella relationer och bevakning, Swedish Standards Institute
Lina Orbéus Head of Corporate Standards, SCANIA

Emanuel Badehi Kullander Handelspolitik och Standardisering, Teknikföretagen

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Välbesökt stämma och årsmöte i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Välbesökt stämma och årsmöte i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

På bilden: Ordförande Utrikeshandelsföreningen Ulf Pehrsson och gästtalare Niklas Nordström, ordförande Business Sweden

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening höll den 27e mars 2018 stämma och årsmöte i Näringslivets hus. Under årsmötet visades delar av filmen ”The Riddle of Sweden”, en marknadsföringsfilm om Sverige från 1963 som fokuserar på hur framgångsrikt Sverige redan var då och om svenska produkter som exporterades till hela världen. Filmen regisserades av Gösta Werner på uppdrag av dåvarande Exportföreningen, nuvarande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Niklas Nordström, Ordförande, Business Sweden och Ordförande i Kommunstyrelsen Luleå pratade om Sveriges handels- och investeringsfrämjande. Han talade dels om hur år 2017 på många sätt varit ett rekordår vad gäller svensk export samt vikten i att vi förstår och fokuserar på arbetet med tillväxtmarknader framöver. Det diskuterades även hur Business Swedens samarbete med det offentliga- och privata främjandet ser ut. Där Business Sweden i viss mån redan idag samarbetar med privata underkonsulter eftersom det är viktigt att använda de bästa. Efter avslutat årsmöte hölls ett mingel där ett livligt samtal om utrikeshandel och Sverige år 1963 och idag kunde fortsätta.

 

 

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Box 5501
114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus
Storgatan 19
Stockholm
Org.nr: 802000-1122 

FÖLJ OSS

 
Privacy Policy

Senast publicerat