Business Mission to Zambia and Angola, 19 – 25 april 2020

Under the theme ”Green City and Sustainable Solutions” SSACC has partnered with the Embassy of Sweden in Zambia and the Embassy of Sweden in Angola to provide an exclusive opportunity for 15 Swedish companies to travel to Zamiba and Angola. The business missions are designed for Swedish companies working with sustainable solutions, including “Green City”, Cleantech, Transport, Energy (renewables, off-grid, micro-grid, metering) and Water & Waste Management.

For more information…

Teknikföretagen lunchseminarium 22 november: Svensk export – så lyckas mindre företag globalt

Teknikföretagen lunchseminarium 22 november: Svensk export – så lyckas mindre företag globalt

Småföretagen står för den största delen av Sveriges exporttillväxt – och det är tydligt att dessa i framtiden kan få en ännu viktigare roll som exportörer och välståndsskapare. Men för ett mindre företag är klivet ut på den globala marknaden ofta stort. Deras erfarenheter och lärdomar är viktiga dels för andra småföretag med exportambitioner, dels för Sveriges handelsfrämjande.

Hur ska exportfrämjandet se ut? Hör bland andra statssekreterare Krister Nilsson (S) och Stefan Blom från bolaget Regin berätta om hur exportfrämjande kan göra det möjligt för fler företag att ta steget ut i världen.

Medverkande
Krister Nilsson (S), statssekreterare för utrikeshandelsministern
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), riksdagsledamot
Stefan Blom, sales director, AB Regin
Jennie Cato, enhetschef Handel och Hållbarhet, Teknikföretagen
Ann-Sofi Gaverstedt, expert handelsfrämjande, Teknikföretagen

Tid och plats
22 november kl 12.00-13.00. Lunch serveras från 11.30.
Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Föranmälan är obligatorisk och görs till Gustav Wiel-Berggren på Teknikföretagen, ange specialkost i din anmälan.

Frukostseminarium: Export till Kina – marknad, affärsklimat och immateriella tillgångar

Frukostseminarium: Export till Kina – marknad, affärsklimat och immateriella tillgångar

När: 24 september 2019

Tid: kl. 08.30 – 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00)

Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Gotland plan 7

Välkommen till en fullmatad morgon där Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Patent- och registreringsverket bjuder in till frukost med fokus på immateriella tillgångar i internationella avtal och export till Kina.

Immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar utgör centrala frågor i utrikeshandeln. Men hur lyckas man med sina immateriella tillgångar i en exportkontext?

På agendan:

 • Bemötande av affärskulturen i Kina.
 • Hantering av immateriella tillgångar i Kina; utmaningar och möjligheter.
 • Immateriella rättigheter och internationella avtal i en exportkontext

Medverkande:

 • Frédéric Cho, Vice Ordförande, Sweden-China Trade Council
 • Richard Lewinson, Partner, Attorney at Law, AWA Sweden AB.
 • Lidija Glavas, Patentingenjör, PRV
 • Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv

Moderator: Eva Häussling, Verkställande Ledamot, Utrikeshandelsföreningen

Frukostseminariet är kostnadsfritt och riktar sig till dig som exporterar till Kina eller är på väg att hitta din marknad i Kina. Företagare, rådgivare och exportfrämjare, alla är välkomna.

Antalet platser är begränsat och anmälan ska ske senast 17 september 2019.

 

Anmälan

 

SSACC Business Delegation to Rwanda 14 – 17 october 2019

SSACC Business Delegation to Rwanda 14 – 17 october 2019

Under förra året anordnade SSACC tre lyckade företagsresor, till Zambia, Zimbabwe och Tanzania.

Efter visat intresse från våra medlemsföretag samt en direkt förfrågan från Rwandas Miljöminister anordnar vi i oktober en delegationsresa med hållbarhetstemat ”Green Cities and Sustainable Solutions”

Med utgångspunkt i de svenska företagens behov att lära sig mer om affärsmöjligheter, skapa nätverk och träffa potentiella kunder och partners har vi tagit fram ett interaktivt och företagsnära program tillsammans med våra samarbetspartners i Rwanda.

Läs mer om Business Delegation to Rwanda här

Frukostseminarium: Svenska Företag i Afrika – från slavhandel till IT-revolution

Frukostseminarium: Svenska Företag i Afrika – från slavhandel till IT-revolution

När: 1 oktober 2019

Tid: 08.30 – 10.00 (frukost serveras fr. kl. 08.00)

Var: Näringslivets Hus, lokal Gotland

Emil Uddhammar och Peter Stein presenterar sin nyutkomna bok och samtalar med företagen vid ett frukostseminarium som arrangeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Afrika söder om Sahara har flera snabbväxande ekonomier som erbjuder svenska företag nya affärsmöjligheter. Hur är det att vara företagare i Afrika? Vilka är framgångsstrategierna, riskerna och fallgroparna? 

I boken berättas om svenska företag i Afrika från 1600-talet och framåt. Författarna belyser Afrikas ekonomiska möjligheter, men också problem som korruption och politiska risker.

Medverkar gör även:
Oscar Alsén, Medgrundare och VD, Smiling Group
Lina Jorheden, Ansvarig elektrifieringsprogram, Epiroc
Christine Nkulikiyinka, Rwandas ambassadör i Sverige
Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations at Ericsson samt Ordförande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.
Inger Ultvedt, F.d. chef handelsfrämjandet med Afrika på UD och ambassadör

Moderator: Åsa Jarskog, Ordförande i Svensk-Afrikanska Handelskammaren

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Mera om boken som kan köpas på plats:

Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker.

Svenskt företagande har gamla band till i kontinenten. Förbindelserna tog fart i slutet av 1800-talet i och med södra Afrikas industrialisering. År 1907 började Asea leverera gruvutrustning dit, 1946 startade Atlas Copco ett försäljningskontor där. Tetra Pak påbörjade tillverkning av mjölkförpackningar i Kenya 1956. Ericsson har tagit aktiv del i kontinentens IT-revolution. Under senare år har entreprenörer inom sjukvård, fruktimport, och solkraft etablerat sig framgångsrikt. Svenska företag är en del av den utveckling som pågår i Afrika.

Författarna skildrar i sin analyserande intervjubok dagens företagande med svenska bindningar från Kenya till Ghana, från Somaliland till Sydafrika. De belyser också de tidiga handelskontakterna från 1600-talet och framåt på gott och ont. Afrikas historia, möjligheter och problem analyseras också. Allt detta gör denna bok till en viktig källa för kunskap om en del av världen vi behöver lära oss mer om.

Ta del av mer information på förlagets hemsida 

19 juni frukostseminarium: Export till USA – marknaden, affärsklimatet och immateriella tillgångar

19 juni frukostseminarium: Export till USA – marknaden, affärsklimatet och immateriella tillgångar

Välkommen till en fullmatad morgon där Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Patent- och registreringsverket bjuder in till frukost med fokus på immateriella tillgångar och export till USA.

När: 19 juni 2019

Tid: 08.30 – 10.00 (frukost fr. kl. 08.00)

Var: PRV, Vallhallavägen 136, Stockholm 

Immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar utgör centrala frågor i utrikeshandeln. Men hur lyckas man med sina immateriella tillgångar i en exportkontext?

Program:

 • Immateriella tillgångar vid internationalisering, Christin Wendel, PRV
 • Steps to Export, Sven Sievers, BusinessSweden
 • Förutsättningar och affärsklimat, Olof Hällerman, BusinessSweden
 • Säkra immateriella rättigheter vid export, Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv
 • Frukostseminariet riktar sig till dig som exporterar till USA eller är på väg att hitta din marknad i USA. Företagare, rådgivare och exportfrämjare, alla är välkomna.

Sista dag för anmälan 14 juni 2019

 

Anmäl dig här

KONTAKT

Telefon: +46 8 553 432 26

POSTADRESS

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Box 5501

114 85 STOCKHOLM

BESÖKSADRESS

Näringslivets Hus

Storgatan 19

Stockholm

Org.nr: 802000-1122

 

FÖLJ OSS

 

Senast publicerat